Добре дошли!

Фирмата Euroradar EOОД е създадена в град Русе през 2001 година. През всичките тези години фирмата се е специализирала в областта на проектиране, доставка, монтаж, ремонт и поддръжка на различни видове речно радио и навигационно оборудване. Нашите клиенти са български и чуждестранни корабособственици, както и корабни компании, като: Украинско Дунавско Параходство, Българско Речно Плаване, Rubiships, DDF, DonauStar и т.н. Фирмата разполага с необходимото лабораторно и тестово оборудване, резервни части и всичко необходимо за бърза, качествена и надеждна реакция във всеки конкретен случай. Дейността на фирмата е сертифицирана от Министерството на Транспорта и Съобщенията, Морска Администрация, както и от фирмите, с чието оборудването Фирмата работи и предлага на своите клиенти.